Pork  Meat  Price Rise: ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಕ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣೆ ಹಿನ್ನಡೆ

  ಮಂಗಳೂರು, ನ. 13- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಕ್ ಮಾಂಸ Pork   meat   (ಹಂದಿ ಮಾಂಸ)    ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ  ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣೆ ಉದ್ಯಮ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿರುವುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪೊರ್ಕ್ …

Pork  Meat  Price Rise: ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಕ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣೆ ಹಿನ್ನಡೆ Read More