NEHRU: ನೆಹರೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಾಯಕ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಶಿಕ್ಷಣ-ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆಹರೂ ಸಾಧನೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನ 14: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ-ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ನೆಹರೂ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ …

NEHRU: ನೆಹರೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಾಯಕ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ Read More