Rs 1000 notes: ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಾ

ಮುಂಬಯಿಃ October 25, 2023­-ಈಗ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸಾರವಜಿನಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಮೇ 19 ರಂದು 2000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, …

Rs 1000 notes: ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಾ Read More